ออสเตรเลี่ยน-ไทย คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเม้นท์ บจก.


ออสเตรเลี่ยน-ไทย คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเม้นท์ บจก.

Full Description


ออสเตรเลี่ยน-ไทย คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเม้นท์ บจก.
รับออกแบบและสร้างบ้านที่อยู่ (ภาษาไทย)

14 อุดมยศ 4 รามคำแหง 12 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

14 Udomyod 4, Ramkhamhaeng 12 Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2719-9054-8

Fax

0-2719-9059