ออริก้า เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

info@auriga.co.th
ออริก้า เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


ออริก้า เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

11414 พระราม 2 (18) พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.

Address (English)

11414 Rama II (18), Rama II Rd., Bangmot, Chomthong, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2877-1193-4

Fax

0-2877-1440