ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) บจก

bangkok@aurecongroup.com
ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) บจก

Full Description


ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) บจก
บริการด้านวิศวกรรม ปรึกษา ออกแบบ รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

9 ภคินท์ 11 รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

9 PakinBuilding, 11 th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2333-3222

Fax

0-2333-3233