เอทีที คอนซัลแตนท์ บจก.

att@attconsult.com
เอทีที คอนซัลแตนท์ บจก.

Full Description


เอทีที คอนซัลแตนท์ บจก.
รับให้คำปรึกษา และควบคุมงานทางด้านงานวิศวกรรม วิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล พลังงานโรงไฟฟ้า ท่าเรือและชายฝั่ง สถาปัตยกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

151 หมู่ 12 อาคารทีม ชั้น 5-6 นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

151 Moo 12, Team Bldg., 5th-6th Fl., Nuanchan Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2509-9050

Fax

0-2509-9059