แอสตรา ดีไซน์ บจก.

astradesign@hotmail.com
แอสตรา ดีไซน์ บจก.

Full Description


แอสตรา ดีไซน์ บจก.
ออกแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

162/7 สีลม 12 สีลม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

162/7 Silom 12, Silom Rd., Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2237-9150-69, 08-1982-7328