แอสเซ็ท เซ็นเตอร์


แอสเซ็ท เซ็นเตอร์

Full Description


แอสเซ็ท เซ็นเตอร์
รับฝาก-ขาย-เช่า-ซื้อ-ปรึกษา-ประเมิน-จัดหาสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

4109 ลาดพร้าว 142 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

4109 Latphrao 142, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2734-2514, 0-2734-3454, 0-2734-1884

Fax

0-2729-2657