อัสมา บจก.


อัสมา บจก.

Full Description


อัสมา บจก.
จำหน่ายน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด บริการทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

66/96 นวมินทร์ 77 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

66/96 Nawamin 77, Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2736-7579, 0-2734-7989

Fax

0-2736-7587