อัสซ่า อะบลอย (ประเทศไทย) บจก.


อัสซ่า อะบลอย (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


อัสซ่า อะบลอย (ประเทศไทย) บจก.
นำเข้าและจำหน่ายกุญแจ อุปกรณ์ล็อกไฟฟ้า กลอนไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

1919 ตึกปรีชา กรุ๊ป ชั้น 5 พัฒนาการ 41 พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

1919 Preecha Group Bldg., 5th Fl., Phatthanakan 41, Phatthanakan Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2722-7371

Fax

0-2722-7375-6