เอเซียซัตเตอร์สตีล บจก.


เอเซียซัตเตอร์สตีล บจก.

Full Description


เอเซียซัตเตอร์สตีล บจก.
ผลิต จำหน่าย รับแก้ไขประตูเหล็กม้วน, ประตูม้วนระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

1355 พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

1355 Phatthanakan Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2319-7173-4, 0-2319-7307

Fax

0-2318-9236