เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ บจก.

info@asm-company.com
เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ บจก.

Full Description


เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ บจก.
ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิที่อยู่ (ภาษาไทย)

102 ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

102 Na Ranong Rd., Khlongtoey, Khlongtoei, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2240-2930-4

Fax

0-2240-2935