เอเซีย สแครป บจก.

asiascrap8@gmail.com
เอเซีย สแครป บจก.

Full Description


เอเซีย สแครป บจก.ที่อยู่ (ภาษาไทย)

77/1 หมู่ 5 กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

77/1 Moo 5, Kingkaeo Rd., Rachathewa, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2738-9550

Fax

0-2738-9950