สหเอเซียโลหะภัณฑ์ บจก.

asia@sahaasia.com
สหเอเซียโลหะภัณฑ์ บจก.

Full Description


สหเอเซียโลหะภัณฑ์ บจก.
จำหน่ายประตูตะแกรงเหล็ก ลวดที่อยู่ (ภาษาไทย)

55/22 หมู่ 1 เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ เขตหนองแขม กทม.

Address (English)

55/22 Moo 1, Liapkhlongphasicharoen Nua Rd., Nongkhaem, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2421-1850, 0-2444-2971

Fax

0-2421-1237