เอเชีย ไฮโดร เซอร์วิส แอนด ์พาร์ท บจก.


เอเชีย ไฮโดร เซอร์วิส แอนด ์พาร์ท บจก.

Full Description


เอเชีย ไฮโดร เซอร์วิส แอนด ์พาร์ท บจก.
จำหน่าย ซ่อม และบริการล้างทำความสะอาดปั๊มน้ำแรงดันสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

3405 หมู่ 7 วัดด่าน สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

3405 Moo 7, Watdan, Sukhumvit 113 Rd., Samrong-Nua, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2757-1975, 0-2757-1991

Fax

0-2757-2106