เอเชีย กรีน เอนเนอจี บมจ.

admin@agecoal.com
เอเชีย กรีน เอนเนอจี บมจ.

Full Description


เอเชีย กรีน เอนเนอจี บมจ.
ผู้จัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลที่อยู่ (ภาษาไทย)

273/1 พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.

Address (English)

273/1 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2453-1251-3, 0-2894-0088, 0-2415-0054

Fax

0-2894-0998, 0-2453-1257, 0-2415-1102