เอเซียประตู แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ บจก.


เอเซียประตู แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ บจก.

Full Description


เอเซียประตู แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ บจก.
ผลิตและจำหน่ายบานประตูสเตนเลสและประตูเหล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

79/6 หมู่ 9 ถนนสุขาภิบาล 2 พุทธมณฑล สาย 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

Address (English)

79/6 Moo 9, Thanonsukhaphibal 2, Phutthamonthon Sai 4 Rd., Om-Noi, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74130

Tel.

0-2813-0721-3

Fax

0-2813-0720