แอสคอน คอนสตรัคชั่น บมจ.

construction@asconthai.com
แอสคอน คอนสตรัคชั่น บมจ.

Full Description


แอสคอน คอนสตรัคชั่น บมจ.
ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 29 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

1768 Thai Summit Tower, 29th Fl., New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2652-8999

Fax

0-2652-9499