เอ เอส ซี กรุ๊ป บจก.


เอ เอส ซี กรุ๊ป บจก.

Full Description


เอ เอส ซี กรุ๊ป บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

1786 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 25 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

1786 Thai Summit Tower, 25th Fl., New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2652-8999, 0-2735-1999

Fax

0-2735-2423