อัศวภูมิ บจก.


อัศวภูมิ บจก.

Full Description


อัศวภูมิ บจก.
ก่อสร้าง – ออกแบบ รับเหมาทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

607/50 วันจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

607/50 Watchan Nai, Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2291-9295, 0-2292-1008, 0-2291-3316

Fax

0-2291-0704