อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส บจก.

arunchai@inet.co.th, acs@arunchaiseri.co.th
อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส บจก.

Full Description


อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส บจก.
บริหารโครงการ ออกแบบโครงสร้างอาคาร บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง สำรวจและเสนอแนะวิธีแก้ไขซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดเสียหายที่อยู่ (ภาษาไทย)

3300/25-28 ตึกช้าง อาคารเอ ชั้น 23 พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

3300/25-28 Elephant Tower A, 23rd Fl., Phahonyothin Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2937-3456

Fax

0-2937-3555