อาร์ต เทค โฮม บจก.

infoarttechhome@gmail.com
อาร์ต เทค โฮม บจก.

Full Description


อาร์ต เทค โฮม บจก.
บริการรับสร้างบ้านที่อยู่ (ภาษาไทย)

986 เพชรเกษม 88 เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.

Address (English)

986 Phetkasem 88, Phetkasem Rd., Bangkhae Nuaม Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2804-1515, 0-2455-3475-7

Fax

0-2804-1551, 0-2455-8479