แอเรีย บจก.

architect.area@gmail.com
แอเรีย บจก.

Full Description


แอเรีย บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

111/1 ลาดพร้าว 23 ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

111/1 Latphrao 23, Latphrao Rd., Chandrakasem, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2513-9533-5

Fax

0-2513-9536