อาร์เด็ค บจก.

ardec56@yahoo.com
อาร์เด็ค บจก.

Full Description


อาร์เด็ค บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

56 นภาศัพท์ 1 สุขุมวิท 36 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

56 Naphasap 1, Sukhumvit 36 Rd., Khlongtan, Khlongtoei, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2259-7592-3, 0-2661-2385-6

Fax

0-2258-6027