อาร์คิเทีย กรุ๊ป บจก.


อาร์คิเทีย กรุ๊ป บจก.

Full Description


อาร์คิเทีย กรุ๊ป บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

103/11 จรัญสนิทวงศ์ 45 จรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

103/11 Charansanitwong 45, Charansanitwong Rd., Arunamarin, Bangkoknoi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2434-4855, 0-2882-4683

Fax

0-2434-9734