อาร์คิเท็คส์ แอนด์ แพลนเนอรส์ บจก.


อาร์คิเท็คส์ แอนด์ แพลนเนอรส์ บจก.

Full Description


อาร์คิเท็คส์ แอนด์ แพลนเนอรส์ บจก.
สถาปนิกออกแบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

1533/2 ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

1533/2 Latphrao Rd., Samsen-Nok, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2513-6870, 0-2511-4885, 0-2512-1765

Fax

0-2513-3947