อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอท บจก.

arch@asiaaccess.net.th
อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอท บจก.

Full Description


อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอท บจก.
บริษัทสถาปนิกที่อยู่ (ภาษาไทย)

121/37 อาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 9 รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

121/37 RS Tower, 9th Fl., Ratchadaphisek Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2641-2124-6

Fax

0-2641-2127