อาร์คิเท็ค 110 บจก.

nkat110@ksc15.th.com
อาร์คิเท็ค 110 บจก.

Full Description


อาร์คิเท็ค 110 บจก.
สถาปนิกและวางผังที่อยู่ (ภาษาไทย)

3388/70 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 20 พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

3388/70 Sirinrat Bldg., 20th Fl., Rama IV Rd., Khlongtan, Khlongtoei, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2367-5788

Fax

0-2267-5074-5