อาคีเดีย ดีไซน์ บจก.


อาคีเดีย ดีไซน์ บจก.

Full Description


อาคีเดีย ดีไซน์ บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

1171 ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

1171 Sinakharin Rd., Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2320-0217-8, 0-2320-0234-5, 0-2322-9825

Fax

0-2321-7555