แอ๊พพลายด์เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) บจก.


แอ๊พพลายด์เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


แอ๊พพลายด์เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) บจก.
ผู้รับเหมางานก่อสร้างทั่วไป งานโครงสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

160/247-248 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลซ ชั้น 15 สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

160/247-248 ITF Silom Palace Bldg., 15th Fl., Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2235-3298-9, 0-2235-8488-9

Fax

0-2236-8164