แอปเปิลไซเอ็นทิฟิค บจก.

info@applescientific.com
แอปเปิลไซเอ็นทิฟิค บจก.

Full Description


แอปเปิลไซเอ็นทิฟิค บจก.
บริการเครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจวัตถุระเบิด อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับสูง และเครื่องมือนิติวิทยาศาสตร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

24/5 อารีย์ 4 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

24/5 Aree 4, Phaholyothin Rd., Samsen Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2619-9889

Fax

0-2619-8182