เอพีไอ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ipe_eq@truemail.co.th
เอพีไอ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


เอพีไอ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
รับเหมาก่อสร้าง และรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย สำหรับโครงการ อาคารที่พัก โรงงาน โรงพยาบาล ศูนย์การค้า ฯลฯที่อยู่ (ภาษาไทย)

145/325 หมู่ 3 ราษฎร์พัฒนา แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม.

Address (English)

145/325 Moo 3, Ratphatthana Rd., Khlongsongtonnun, Latkrabang, Bangkok

Zip code

10520

Tel.

0-2917-7892-3

Fax

0-2917-7886