เอเพ็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


เอเพ็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


เอเพ็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ผู้รับเหมางานก่อสร้างทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

356 ประชานิเวศน์ 1 เทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

356 Prachanives 1, Thesabalnimitr Tai Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2580-4661

Fax

0-2579-7986