เอนี่ติง เอเวอรี่ติง บจก.

contact.aecompany@gmail.com
เอนี่ติง เอเวอรี่ติง บจก.

Full Description


  • ประกอบกิจการให้บริการทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

E-BOOK 2017_Page_328ที่อยู่ (ภาษาไทย)

21 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

Zip code

10160

Tel.

084-615-8706