แอมพลัส ดีไซน์ บจก.


แอมพลัส ดีไซน์ บจก.

Full Description


แอมพลัส ดีไซน์ บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1895/88 พหลโยธิน 37/1 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

1895/88 Phahonyothin 37/1, Phahonyothin Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2941-1245

Fax

0-2561-1836