อมร อินเตอร์การ์ด บจก.


อมร อินเตอร์การ์ด บจก.

Full Description


อมร อินเตอร์การ์ด บจก.
บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยทั่วราชอาณาจักรที่อยู่ (ภาษาไทย)

41337 พหลโยธิน 13 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

41337 Phaholyothin 13, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2615-7772

Fax

0-2615-7771