อำนวย ซีเคียวริตี้การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.


อำนวย ซีเคียวริตี้การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


อำนวย ซีเคียวริตี้การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
บริการรักษาความปลอดภัย



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

219 ดำรงค์ลัทธพิพัฒน์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

219 Damrong Latthaphiphat Rd., Khlongtoey, Khlongtoei, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2240-1232, 0-2671-4550-1, 0-2240-1248, 0-2249-8175