อะแมส บจก.


อะแมส บจก.

Full Description


อะแมส บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

42278 วิภาวดี 58 วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

42278 Viphavadi 58, Viphavadi-Rangsit Rd., Talatbangkhen, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2579-6748

Fax

0-2579-6478