อลูมิเนียม เทคนิค บจก.


อลูมิเนียม เทคนิค บจก.

Full Description


อลูมิเนียม เทคนิค บจก.
ติดตั้งประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมที่อยู่ (ภาษาไทย)

456, 458 พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

456, 458 Rama III Rd., Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2292-1375-82, 0-2286-8025

Fax

0-2292-1383-4, 0-2286-7225