อัลต้า อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.


อัลต้า อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


อัลต้า อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
จำหน่ายประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมที่อยู่ (ภาษาไทย)

10/3 หมู่ 4 แสงตะวัน ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

10/3 Moo 4, Saengthawan, Puchaosamingphrai Rd., Samrong-Klang, Phrapradaeng, Samutprakan

Zip code

10130

Tel.

0-2394-2576, 0-2394-4434

Fax

0-2394-2576