ออลล่า บจก.

office@alla.co.th
ออลล่า บจก.

Full Description


ออลล่า บจก.
จำหน่ายและติดตั้งประตูอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ประตูและหน้าต่างที่อยู่ (ภาษาไทย)

935, 973, 939 อ่อนนุช 46 อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

935, 973, 939 On-Nut 46, On-Nut Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2322-0777, 0-2721-5699

Fax

0-2322-1891-2