แอลกลาส บจก.


แอลกลาส บจก.

Full Description


แอลกลาส บจก.
จำหน่ายเหล็กกล้า, โลหะ, อะลูมิเนียมสำหรับประตู-หน้าต่างและกระจกที่อยู่ (ภาษาไทย)

16/8-11 หมู่ 14 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

Address (English)

16/8-11 Moo 14, Thalingchan-Suphanburi Rd., Bangmuang, Bangyai, Nonthaburi

Zip code

11140

Tel.

0-2924-8236

Fax

0-2924-7863