อัลแฝบ (ประเทศไทย) บจก.


อัลแฝบ (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


อัลแฝบ (ประเทศไทย) บจก.
ออกแบบ ประกอบและติดตั้งประตู หน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมกระจกที่อยู่ (ภาษาไทย)

697 อาคารจิตรวรนันท์ ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

697 Jitvoranan Bldg., Sinakharin Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2722-6734-6

Fax

0-2722-6737