เอเค คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมนเนจเมนท์ บจก.

ak-2007@hotmail.com
เอเค คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมนเนจเมนท์ บจก.

Full Description


เอเค คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมนเนจเมนท์ บจก.
รับเหมาก่อสร้าง และบริหารงานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

41351 ประเสริฐมนูกิจ 25 แยก 2 ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

41351 Prasoet Manukit 25 Yaek 2, Prasoet Manukit Rd., Chorakhe Bua, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2946-3381-2

Fax

0-2946-3380