แอร์ บอร์น คลีนนิ่ง เซอร์วิส บจก.


แอร์ บอร์น คลีนนิ่ง เซอร์วิส บจก.

Full Description


แอร์ บอร์น คลีนนิ่ง เซอร์วิส บจก.
รับส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

5043 ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

5043 Prachasongkhor Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2692-0562

Fax

0-2692-0564