แอร์โรเฟลกซ์ บจก.

sales_eie@aeroflex.co.th
แอร์โรเฟลกซ์ บจก.

Full Description


ฉนวนกันความร้อนบุใต้หลังคา ฉนวนที่ใช้ในวิศวกรรมปรับอากาศ ฉนวนยางชนิดท่อและแผ่นที่ผลิตจาก ยางอีลาสเตเมอร์ชนิดพิเศษ (EPDM) ประกอบไปด้วยเซลอิสระซึ่งมีผนังกั้น ไม่ทะลุถึงเป็นจำนวนมาก ภายในเซลบรรจุด้วยอากาศแห้งเหมาะสำหรับหุ้มท่อน้ำเป็นของ เครื่องปรับอากาศที่อยู่ (ภาษาไทย)

1179/21-25 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.

Zip code

10110

Tel.

0-2249-3976

Fax

0-2249-4098