เออีเอช บจก.


เออีเอช บจก.

Full Description


เออีเอช บจก.
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

92/45 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

92/45 Sathorn Thani 2 Bldg., 16th Fl., Sathon-Nua Rd., Silom, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2234-1000

Fax

0-2233-4000