แอดวานซ์ ไพพ์ บจก.


แอดวานซ์ ไพพ์ บจก.

Full Description


ผลิตและจำหน่ายท่อพีวีซี,อุปกรณ์ท่อพีวีซีที่อยู่ (ภาษาไทย)

111/4 หมู่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง

Address (English)

111/4 Moo 2, Nikompattana, Nikompattana, Rayong

Zip code

21180

Tel.

(038) 897-147-8

Fax

(038) 897-149, 897-152