แอดวานซ์ ทรีทเมนท์ เซอร์วิส บจก.


แอดวานซ์ ทรีทเมนท์ เซอร์วิส บจก.

Full Description


แอดวานซ์ ทรีทเมนท์ เซอร์วิส บจก.
บริการพนักงานทำความสะอาด ทำความสะอาดบ้าน-อาคาร-สำนักงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

50/978 หมู่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Address (English)

50/978 Moo 2, Buengyitho, Thanyaburi, Pathumthani

Zip code

12130

Tel.

0-2990-9220-1

Fax

0-2990-9221