แอดวานซ์ โซลูชั่น ทีม บจก.

as.team@bio-san.net
แอดวานซ์ โซลูชั่น ทีม บจก.

Full Description


  • ออกแบบและติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป, ประตูไฟเบอร์กลาสและงานไฟเบอร์กลาสสั่งทำ
  • ผลิตและจำหน่ายถังเก็บน้ำ ถังเฟอร์โรซีเมนต์ วัสดุโพลี่เอชทีลีน ถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาสเฟอร์โรซิเมนต์ถังคอนกรีตสำเร็จรูป
  • ผลิตและจำหน่ายถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ ถังเฟอร์โรซีเมนต์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย

thaicons2016_lp_57ที่อยู่ (ภาษาไทย)

335/26 นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี

Address (English)

335/26 Nonthaburi Rd., Thasai, Mueang, Nontha Buri

Zip code

11000

Tel.

0-2967-0688-9

Fax

0-2967-0690