แอ็ด ฮ็อค อินเตอร์ บจก.

info@adhawk-inter.com
แอ็ด ฮ็อค อินเตอร์ บจก.

Full Description


แอ็ด ฮ็อค อินเตอร์ บจก.
บริการขายส่งวัสดุก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรม รวมทั้งอะไหล่ของอุปกรณ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

126/1 นราธิวาสราชนครินทร์ เขตสาทร กทม.

Address (English)

126/1 Narathiwas Rachanakarin Rd., Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2286-1177

Fax

0-2286-8312