แอ็คเท็ค บจก.

actecmail@gmail.co.th
แอ็คเท็ค บจก.

Full Description


แอ็คเท็ค บจก.
วิศวกรที่ปรึกษา รับปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

45536 วิภาวดี-รังสิต 16/1 วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

45536 Viphavadi-Rangsit 16/1, Viphavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2691-4878-81

Fax

0-2691-4882